top of page

KANSERLİ HASTALARA KALICI MAKYAJ UYGULANIR MI?

Aktif ve metastazik ( yani yayılmış) kanseri olmayan , hastalıktan iyileşmiş ve kan değerleri  uygun seviyelerde olan hastalarda . Bazı sıkıntılar anlatılarak işlem yapılabilir.

 

Burada anlatılması gereken sıkıntılar nedir derseniz: 

 

Birinci pigment boyalar içierisindeki metal oksitlerdir. Bu tür boyalar MR ( Manyetik Rezonanas) işlemleri sırasında ısınma ve ağrıya yol açabilir . Bu oran Tope ve Shellock 'un yaptığı çalışmada % 1,5 olarak bulunmuştur.(1) Ayırca en önemli sıkıntı oluşabilecek artefact yani parlama görünütüleridir. Bunlar hatalı MR sonucu değerlendirmelerine ve yanlış metastaz tehşislerine yol açabilmektedir.(2)

              Bu yüzden uygulama yaptığınız Kanser hastalarına özellikle bu konu hakkında bilgi verilmesi, uygulama yapılmış kişilerin MR işlemi öncesi kalıcı makyaj yapılan alanları teknisyene bildirmesi, hatalı sonuç olmaması için buraların not alınması, ısı ve termal reaksyon sıkıntısna karşı işlem sırasında o bölgelere gereirse buz torbası uygulaması gerekebilir.

Ayrıca unutulmaması gereken önceden radyoterapi uygulanmış alanlarda cilt yapısının değişmesinden dolayı Kalıcı makyaj boyalarının tutmasının zor olduğunu bilmek gerekir.

 

Diğer en önemli soruya gelirsek ;Kemoterapi gören hastaya uygulama yapılır mı?

 

Cevap kesin ve net: Asla yapılmaz

 

      Kemoterapi işlemi günümüzde Medikal Onkolojik tedavisinin en önemli silahlarından biridir. Burada Kanserli hücre yok ediliriken ne yazık ki vücudumuzun savunma hücreleri de yok edilmektedir. Ayrıca kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerde azalmaktadır. Bunun sonucunda ciddi oranda enfeksiyona ve kanama eğilimine artış olmaktadır. Yani normalde bizi hasta etmeyecek olan mikroplar kemoterapi sırasında ölümcül hale gelebilmektedir.Bu yüzden deri altına boya verme işlemi ile yapılan Kalıcı Makyaj Uygulaması her ne kadar steril şartlarda yapılsa da kesinlikle kontraendikedir. Siz ne kadar steril olursanızda olun, üretilen boyalarda kaynaklı enfeksiyonlar ölümcül sonuçlara yol açmaktadır (3) Ayırca durdurulamayan kanama veya aşırı hematom gelişimi oluşabilir.

Peki hiç bir zaman yapılmaz mı?

 

Bu konuda  genelde tercih edilen kemoterapi sonrası ortalama 6 ay da, kan değerleri normale geldikten sonra kişinin onkoloji doktorunun yazılı izni ile  yapılabilir. Fakat gene yukarıdaki MRG ile ilgili komplikasyonlar ve alerjik reaksyonlar hakkında hastaya bilgi verilerek. 

Ayrıca unutulmaması gereken ,kemoterapi görmüş hastalarda 6 ay sonrasın da bile cildin boyayı tutmakta zorlanacağı, renk ayaraının sağlanmasında sıkıntı gelişebileceği ve renk migrasyonunun görülebileceğidir( Hücresel fagositoza bağlı )

Kaynaklar

 

 

1)(Tope WD, Shellock FG. Magnetic resonance imaging and permanent cosmetics (tattoos): survey of complications and adverse events. J Magn Reson Imag 2002;15:180-184.

2)Weiss RA, et al. Mascara and eye-lining tattoos: MRI artifacts. Ann Ophthalmology 1989;21:129-13

3 )Giulieri S et all Outbreak of Mycobacterium haemophilumInfections after Permanent Makeup of the Eyebrows Clin Infect Dis. (2011) 52 (4):488-491.doi: 10.1093/cid/ciq191

bottom of page